Begravningsbyrå Malmö

Varmt välkommen till Davidshalls Begravningsbyrå i Malmö. Vi strävar efter att på bästa sätt bemöta era önskemål och tankar. Ni tas väl om hand genom hela processen från det första mötet till det sista ­av samma representant för byrån, allt för att garantera kontinuitet och trygghet för er.

Vår strävan här på Davidshalls Begravningsbyrå i Malmö och Skurup är att på ett varmt, personligt och respektfullt sätt möta de önskningar och tankar ni har inför begravningen. Vad vi kan hjälpa er med berör allt från planering av den egna begravningen, hämtning av den avlidne, själva begravningsarrangemanget till efterarbetet i form av bouppteckning, arvskifte och hantering av eventuellt dödsbo.

 

Ni kan även träffa oss på vårat kontor på Mariedalsvägen 66 i Malmö,  eller kontakta oss via telefon. Om det skulle passa er bättre kan vi även boka ett hembesök.  
Oavsett vilka frågor eller önskemål ni har garanterar vi ett personlig bemötande och vägledning.

Hämtningar dygnet runt 

Vår begravningsbyrå befinner sig i Malmö. Men vi gör hämtningar dygnet runt oavsett var du befinner dig.  (Även till- och från utlandet)

Våra Bilar

Vi finns här 

Den som just har mist en nära vän eller anhörig behöver mycket hjälp och stöd från sin omgivning. Vi vet, för det är en del av vårt arbete. Vi finns till hands när du behöver stöd och hjälp med allt som måste ordnas. Så tveka inte att kontakta oss på begravningsbyrån vad du än vill ha hjälp med och vilka frågor du än har.

Om Oss

En personlig begravningsbyrå för dig i Malmö

 

Välkommen till Davidshalls Begravningsbyrå i Malmö. När du läser här på vår sida kanske det är så att du alldeles nyligen har förlorat en person som stod dig väldigt nära. Därför vill vi inledningsvis uttrycka våra kondoleanser och beklaga sorgen. Vi är en begravningsbyrå i Malmö som dock kan underlätta det praktiska arbetet kring begravningen för dig. Vi är den personliga byrån som på ett värdigt och respektfullt tillvägagångssätt hjälper dig i processen när tiden är inne för begravning. Från planering, genomförande, ceremoni och jordsättning står vi vid din sida och stöttar dig.  

Man ska aldrig behöva vara ensam i sin sorg. I många fall kan man få stöttning av vänner, familj och anhöriga när en gemensam vän eller familjemedlem går bort. Så är inte alltid fallet. I egenskap av att vara en begravningsbyrå har vi lång erfarenhet av att möta kunder i sitt djupaste sorgearbete. För dessa människor betyder begravningsceremonin väldigt mycket. Vi möter kunder som vill tillfredsställa sin anhörigas sista önskningar som ofta blir representerade på just begravningen. Hos oss i Malmö möter du respektfull personal som på ett vänligt sätt hjälper dig att arrangera en värdig begravning åt personen du önskar ge ett sista farväl.  

 

Sorgen efter den avlidna 

Ibland finns de enklaste och viktigaste sensmoralerna i barnfilm. Det visade verkligen Mufasa i Lejonkungen när han förklarade om livets stora cirkel för sin son Simba. Vi fyller alla en funktion i livet medan vi lever. Det finns all anledning att göra så mycket man kan av sitt liv för att hitta sin glädje, sin personliga mening och sina utmaningar. Vad som dock är helt oundvikligt är att inte leva för evigt. Men när vi lämnar jordelivet bakom oss gör vi samtidigt plats för nya liv att få möjlighet att blomstra. Nya liv som får sin tur att samla på sig erfarenheter av kärlek, sorg, glädje, ilska och värme. På så sätt hör vi alla ihop i livets stora cirkel.  

Det innebär förstås inte att det inte är en enorm sorg att behöva gå igenom när man förlorar någon som står en nära. För de flesta människor är andra personers dödsfall något av det värsta man behöver gå igenom. När det händer måste man tillåta sig själv att vara ledsen och att sörja. Sorgen är en naturlig process av vårt liv och fyller en viktig funktion för att kunna gå vidare. Vi på Davidshalls Begravningsbyrå i Malmö har största respekt för just ditt sorgearbete. Vi vet av erfarenhet att människor sörjer på individuella vis. Ibland är det svårt att vara handlingskraftig i samband med att man går igenom sorgen efter en avliden. Därför finns vi här för att ta en stor börda från dina axlar i samband med begravningsarrangemanget så att du kan få koncentrera dig på att just sörja.  

 

Ett sista farväl


Här på Davidshalls Begravningsbyrå i Malmö hjälper vi dig att organisera ett värdigt och respektfullt farväl till din anhörig som har gått bort. Vi gör begravningen till en samlingsplats enligt dina och den avlidnes önskemål där man tillsammans kan ta ett avsked av sin vän, släkting eller familjemedlem utan att för den sakens skull förlora personen ur minnet. Många av våra kunder ser begravningen som en stor och viktig hållpunkt i livet. Det är ett arrangemang för att hylla och hedra den bortgångne. En respektabel och fin begravning kan vara ett oerhört betydelsefullt minne att ta med sig när man senare tänker tillbaka, minns och saknar den person som inte längre finns i livet.  

Man ska inte underskatta värdet av begravningen som pelare i sorgearbetet och som en händelse att minnas inte bara med sorg. När vi frågar våra kunder ett par år efter begravningen de arrangerat via oss på Davidshalls Begravningsbyrå i Malmö berättar många att de kan minnas begravningen även med värme. De minns begravningen och ceremonin som ett arrangemang fyllt av kärlek och uppskattning över att få ha varit en del av den bortgångnes liv. De är tacksamma över att ha fått ta farväl av personens liv, men låta dess minne leva kvar för alltid i sitt eget. Vår begravningsbyrå i Malmö är till för att ge dig just den känslan.  

 
Mycket efterarbete vid dödsfall

 
I samband med ett dödsfall är det mycket som händer utöver den förtvivlan som uppstår av att förlora en närstående. Medan man är mitt uppe i sorgen kan det vara svårt att ta in och hantera alla de praktiska, administrativa och byråkratiska delarna som oundvikligen följer i samband med att någon bort. Utöver transport av den avlidna och hela planeringen och genomförandet av begravningen återstår det mycket arbete för de personer som den döde har efterlämnat. Nu börjar nämligen arbetet med att se över bouppteckningen, hanteringen av den avlidnes dödsbo och slutligen uppdelningen av det efterlämnade arvet.  

Vi är en begravningsbyrå i Malmö som hjälper dig med så mycket mer än själva begravningen. Utöver just begravningen kan vi stå till tjänst med allt det pappersarbete som uppstår i samband med ett dödsfall. När du känner att det blir för mycket att hantera bouppteckning, dödsbo och arvskifte samtidigt som du dels tänker på begravningen men också är alldeles utom dig av sorg och nedstämdhet kan du alltid räkna med oss. Vi finns här vid din sida för att hjälpa dig med det du själv känner blir övermäktigt. Låter du oss ta hand om dokumentationen kring dödsbo och arv kan du spara mycket tid, energi och konflikter och istället fokusera på din sorg och att minnas din förlorade medmänniska.  

 

Begravningen: vi hjälper dig från planering till jordsättning

 
En begravning ser på många sätt olika ut för olika människor. Samtidigt finns det också många gemensamma nämnare i de flesta begravningsarrangemang. Det alla begravningar har gemensamt är att det är slutet på en människas livscirkel som är förenat med mycket sorg men också väldigt mycket planering och praktiskt arbete. Vi på Davidshalls Begravningsbyrå i Malmö hjälper dig både med själva planeringen och tar bördan av det praktiska arbetet från dig. Oavsett vilken typ av begravning du önskar så finns vi närvarande och tillgodoser dina önskemål efter största förmåga.  

 

Vi har stor respekt och ödmjukhet inför att människors liv ser väldigt olika ut och att det också representeras i vilken begravning man önskar. Vi har begravningsalternativ som passar alla. Ingen ska behöva känna att man begränsas av plånbok eller resurser när det handlar om att ta ett sista farväl av någon man älskat kanske under väldigt många år. Här på Davidshalls Begravningsbyrå i Malmö hjälper våra begravningsentreprenörer dig att hitta en lösning som fungerar för dig och som du som kund kan känna dig hundra procent tillfredsställd med. Det är viktigt för oss att önskemålen både från dig och din närstående som har gått bort kan efterlevas i så stort utsträckning det är möjligt.  

 

Begravningsalternativ för alla


Vi erbjuder begravningslösningar för alla och hjälper våra kunder att hitta rätt bland de alternativ som finns tillgängliga. Till oss kan du vända dig oavsett om du önskar en kyrklig eller borgerlig begravning åt din familjemedlem, vän eller släkting. Vi har alternativ som passar alla, det spelar ingen roll om man kommer från en religiös bakgrund som man vill ska prägla begravningen eller om den ska vara helt och hållet sekulär och borgerlig. Här kan du få det som du känner är lämpligast för dig, dina anhöriga och den bortgångne.  

Hos oss på vår begravningsbyrå i Malmö kan du också välja bland olika begravningsalternativ som syftar på hur kroppen till den avlidne ska behandlas. Alternativen som finns att välja på är jordbegravning och direktkremation. Jordbegravning innebär lösningen där man begraver den avlidne i en kista som sänks ned i marken. Själva nedsänkningen i jorden kan ske i samband med ceremonin, men om du hellre önskar kan den självklart utföras även vid ett annat tillfälle än när ni är samlade. Givetvis kan vi tillhandahålla personal för både bärandet av kistan och nedsänkningen om ni så önskar. 

 

Direktkremation ett vanligt alternativ


Det är inte ovanligt att vi möter kunder som istället för en traditionell begravningsceremoni önskar en direktkremation som alternativ lösning. Det innebär att den avlidne kremeras tämligen omgående och att begravningen sker utan en klassisk ceremoni. Processen är betydligt snabbare än en begravning som innefattar både ceremoni och nedsänkning i jord. Det är ett alternativ som vi av erfarenhet vet passar många grupper och människor.  

Det finns många anledningar till att välja direktkremation framför en traditionell begravning. Inte sällan möter vi kunder vars anhörig som gått bort själv har önskat att kremeras. Ibland är det med anledning av att man vill kunna lämna ett så stort arv som möjligt efter sig. Detta då direktkremation är en billigare lösning hos oss på Davidshalls Begravningsbyrå i Malmö om man jämför med en traditionell begravning med exempelvis lokal, präst, kista och jordsättning. Men av erfarenhet vet vi att anledningen till att en person önskar kremera sig lika gärna kan vara av ideologiska skäl.  

Att välja direktkremation kan också bero på helt och hållet praktiska anledningar. Den bortgångne kanske har vänner och familj över hela världen som man inte med kort varsel kan begära samlas till en begravning. I Sverige finns det lagar som begränsar hur länge man får lov att vänta från att ett dödsfall har ägt rum till dess att begravningen måste ske. Därför väljer många direktkremation för att sedan ha ceremonin eller minnesstunden vid ett senare tillfälle, kanske i en hemmiljö istället för en lokal som hyrs av vår begravningsbyrå i Malmö.  

 

Begravningsplatsen en speciell plats 


I samband med planeringen av begravningen kommer vi även överens om vilken typ av begravningsplats som den avlidne ska tilldelas. Här erbjuder vi dels jordbegravning där kistan alltså sänks ned i marken och det upprättas en gravsten vid platsen. Men hos vår begravningsbyrå i Malmö kan du även välja en minneslund, urngravplats eller askgravplats. 

Det finns med andra ord alternativ även för dig som inte önskar att bevara kroppen i en kista utan där den avlidne istället har kremerats. Den viktiga är att du får en plats du kan gå till som du vet är en plats enbart för den bortgångne. En trygg plats dit du kan gå för att fortsätta besöka, sörja eller tala med den person som du saknar så mycket i ditt liv. 

 

Ceremonin samlar de anhöriga 


För många är själva ceremonin den viktigaste delen av begravningsprocessen. Det är under ceremonin som familj, släktingar, vänner, kollegor och andra anhöriga samlas för att tillsammans minnas, hedra och slutligen ta farväl av deras älskade person som mist livet. Det är under ceremonin som många av våra kunder uttrycker de starkaste önskemålen. Ofta är det önskemål från den avlidna och handlar inte sällan till exempel om vilken musik som ska spelas och vilka personer som ska tala. På vår begravningsbyrå i Malmö gör vi allt vi kan för att dessa önskemål ska tillgodoses. En del personer tänker väldigt mycket och länge på hur deras begravning ska bli innan de går bort. Vi ser det som vår plikt att på ett respektfullt sätt förverkliga dessa människors idéer och önskemål om sin begravning.  

Vi hjälper dig att organisera både innehållet men också det praktiska kring ceremonin. Vi står för lokalen och stöttar dig i den struktur som kräver ett begravningsarrangemang. Det handlar om allt från möblering, kistposition, blomsterarrangemang och tryckning av program med information. Kom ihåg att du inte står ensam i någonting av begravningsprocessen. Vi på Davidshalls Begravningsbyrå i Malmö finns ständigt vid din sida när du så önskar.  

 

Hämtning och transport


En stor del av begravningsprocessen består av att hämta och transportera den avlidne. Man ska inte underskatta denna logistiska del av begravningsarbetet. Självklart kan du lita på vår begravningsbyrå även i dessa sammanhang. Vi erbjuder hämtning och transport dygnet runt. Din vän eller familjemedlem ska aldrig behöva ligga på till exempel ett vårdhem, äldreboende, sjukhus, hemma eller någon annanstans längre än vad du är bekväm med eller vad reglerna kring transporter av avlidna föreskriver.  

Även om vår begravningsbyrå utgår från Malmö så är det ingenting som begränsar oss när det kommer till vart vi kan åka för att hämta den person du önskar börja planera en begravning för. Det spelar ingen roll var i landet det rör sig om eller ens utlandet. Vi kan hämta människor och köra både till och från utlandet över större delen av Europa. Förutom till våra nordiska grannar och andra länder inom EU kan vi även transportera till och från länder utanför EU, som till exempel Belarus eller Ryssland. Hör av dig till oss om du önskar hämtning till eller från ett specifikt land eller plats så hittar vi en lösning.  

 
Våra bilar 


Vi har i huvudsak bilar i Malmö av tre stycken märken och modeller som vi använder vid hämtningar och transporter. Det är dels vår Volvo S80 som vi främst använder vid transporter av kistor. Denna bil är specialanpassad just för att möta kravet på att kunna lasta kistor i bagageutrymmet på ett smidigt men framför allt säkert sätt.  

Bland våra bilar hittar du även Chrysler Grand Voyager, ytterligare en väldigt säker och bastant bil som har plats för fler passagerare än den Volvo som beskrivs ovan. Den tredje modellen är en mindre variant. Den är av märket Lincoln Town Car och används i första hand för hämtningar i samband med direktkremationer. Har du något särskilt önskemål på vilken bil som ska användas så tveka inte att höra av dig till oss. 

 

Om oss

 
Davidshalls Begravningsbyrå grundades 2009 efter att ha övergått från en blomsteraffär till just en begravningsbyrå på Davidshall i Malmö. Jan Bolejko, verkställande direktör och den som startade företaget, personifierar vår begravningsbyrås verksamhet. Genom att stå för och praktisera ett förhållningssätt som sätter kunden först vinner vi mycket förtroende från våra samarbetspartners och uppdragsgivare i Malmö. Jan är en varm person med en traditionell inställning präglad av värdighet i sitt åtagande. Det är ett förhållningssätt som karaktäriserar hela vår personalstyrka och arbetsplats.  

På Davidshalls Begravningsbyrå i Malmö möter du personal som är lyhörd inför dina önskemål och tar din situation på allvar. Vi är serviceinriktade och strukturerade och har förutsättningarna för att organisera den begravning och ceremoni du planerar till ett väl genomfört och värdigt arrangemang. Från Jan som VD till våra begravningsentreprenörer och vidare till våra representanter och IT-ansvariga genomsyras en stämning av förståelse, sympati och respekt. Vi är den flexibla och mångfacetterade begravningsbyrån i Malmö som kan hjälpa dig med planering och genomförande av begravningen, hämtning och transport av den bortgångne och det byråkratiska efterarbetet i form av bouppteckning, fördelning dödsbo och arvskifte. 

 

Kunden i centrum

 
Jans motto och filosofi är att kunden alltid ska stå i centrum för vår begravningsbyrå i Malmö. Det gäller inte bara Jan som är vår VD, utan det är någonting som hela vår personalstyrka med begravningsentreprenörerna i spetsen inte bara skriver under på utan aktivt praktiserar. Konkret innebär det att vi lyssnar på dig och respekterar din situation du befinner dig i. Vi gör allt för att begravningen ska bli enligt dina önskemål och inte minst den bortgångnes.  

Det innebär också att vi hjälper till med både stora och små faktorer som underlättar din situation och din sorg. Vi tar ansvar för att begravningen utförs på ett värdigt och respektfullt vis och är planerad in i minsta detalj för ett lyckat arrangemang. Vi är den personliga begravningsbyrån som möter dig där du befinner dig i livet just nu. Hos oss får du inte bara en strukturerad organisatör i en rörig och känslofylld situation. Du får en vän som står vid din sida längs hela vägen.  

 
Vad kostar våra tjänster?


På vår hemsida kan du läsa mer om vilka olika alternativ som finns tillgängliga bland våra begravningsalternativ i Malmö. Totalkostnaden för den typ av begravning du önskar varierar beroende på hämtning och transportsträcka, val av lokal, kremering eller jordsättning, vilken typ av begravning du önskar samt vilken begravningsplats som är aktuell för just din beställning. 

Det bästa är om du fyller i vårt formulär på vår hemsida med uppgifter och önskemål så kontaktar vi dig. Vi kan därefter återkomma med en offert på hur mycket just ditt begravningsarrangemang kommer kosta. Vi gör vårt allra bästa för att hitta en lösning som passar dig och din plånbok.  

 

Hur beställer jag en begravning eller direktkremation? 


Vid ett dödsfall står du inför många beslut att ta. Det gäller inte minst när det kommer till begravningen. Vilken typ av begravning ska man välja? Ska man kremera eller välja en kista för jordsättning? Är askan i urnan alternativet för mig? Vi hjälper dig reda ut frågorna och komma fram till en lösning som du känner dig nöjd med och som du känner också hade tillfredsställt den avlidna.  

För att dock få en första inblick i urvalet och de alternativ du ställs inför ber vi dig förbereda dig genom att fylla i vårt formulär som du hittar på vår hemsida. Formuläret innehåller förutom uppgifter till dig, den avlidna och din relation till personen dessutom val kring hämtning och vilken typ av begravning som önskas. Det vill säga om du önskar kyrklig eller borgerlig begravning eller direktkremation eller jordbegravning. Här kan du även specificera ytterligare önskemål som du vill att vi känner till innan vi återkopplar till dig.  

Vårt formulär på hemsidan är övervakat av personal under kontorstider från måndag till fredag. Gäller det hämtning efter 16.00, innan 09.00 eller under helgen kan då nå oss på 040-301809. 

 

Hur hittar man till oss? 


Du hittar oss på Davidshalls Begravningsbyrå centralt i Malmö enbart ett stenkast från den vackra  Pildammsparken. Vi är belägna i en mindre men mysig och familjär lokal på Mariedalsvägen med tegelstensfärgad fasad. Det finns möjlighet till parkering längs gatan precis utanför vår lokal. Du kan även ta dig kollektivt med buss för att komma hit. Buss 3 och 8 stannar vid hållplats Malmö Lorensborg som ligger enbart ett tiotal meter från vår adress.  

Har du inte möjlighet att besöka vår begravningsbyrå i vår lokal i Malmö eller av någon annan anledning föredrar att vi möts hos dig kan vi givetvis göra ett hembesök. Vi har full förståelse och respekt för att det kan vara svårt för dig att ta dig in till oss i din situation.  

 

Kontaktuppgifter för mer information


Här nedan kan du se våra kontaktuppgifter och hur du kan kontakta oss. Du kan också kontakta oss via vårt frågeformulär på hemsidan. Välkommen till Davidshalls Begravningsbyrå i Malmö! 

 

Telefon: 040-30 18 09 

Fax: 040-91 38 09 

E-post: dbb@davidshallsbegravningsbyra.se 

 

Besöksadress: 

Davidshalls Begravningsbyrå 

Mariedalsvägen 66 

217 61 Malmö